سر چکش خور رزوه دار
کوپل برنجی رزوه دار
راد مسی مغز فولادی با روکش مسی
رادهای تمام مسی
 نوک فولاد بدون رزوه
سر چکش خور بدون رزوه
داول کوپلینگ
سرچکش خور
رادهای استنلس استیل
کلمپ اتصال کابلشو به میل ارت
کلمپ اتصال سیم به کابل
نوک فولادی
کلمپ U اتصال سیم به راد
کلمپ U اتصال تسمه به راد(نوع دوبل)
کلمپ اتصال تسمه به راد
کلمپ ارت برج دوبل
کلمپ ارت برج
کلمپ اتصال ارت برج بصورت موازی
کلمپ اتصال دو سیم موازی
 کلمپ نگهدارنده دو سیم موازی
کلمپ مسی پرسی
کلمپ اتصال ارت به بتن
نوع B کلمپ میل گرد
نوع A کلمپ میل گرد
 صفحات هم پتانسیل
صفحه مسی
ارت باس
 ترمینال قطع کننده
 ترمینال ارت
 دریچه بازدید بتنی