پتروپنل

ساخت تابلو

پتروپنل(PetroPanel) واحد ساخت تابلو شرکت نوین آریا پترونیر، در راستای پیوند دانش فنی و بخش تولید از سال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت نمود و با بهره گیری از مهندسین متخصص توانست در این مدت زمان کوتاه جایگاه مناسبی در بین تولیدکنندگان پیدا کند.کیفیت مناسب، مطابقت با استانداردهای روز دنیا و سرعت عمل از جمله عواملی است که این شرکت را از سایر رقبای خود متمایز میسازد. این مجموعه با تلفیق متخصصین با تجربه و مهندسین جوان توانایی تولید و تامین انواع تابلوهای فشار متوسط، فشارضعیف (فیکس و کشویی)، کنترل و حفاظت را دارا میباشد.

متن تست ۲

قثثققث.

متن تست ۳

غغفغفعغ