بایگانی دسته بندی ها اخبار تست و راه اندازی

تست و راه اندازی پستهای ۶۳/۶ KV ، مراکز انتقال نفت اشتهارد، ابهر،ایده لو، قره چمن

موضوع قرارداد :تست و راه اندازی پستهای ۶۳/۶ KV ، مراکز انتقال نفت اشتهارد، ابهر،ایده لو، قره چمن   شرح:

تست رله های پتروشیمی لاله

تست رله های حفاظتی پتروشیمی لاله … شرح مختصری بر پروژه: پروژه تست رله های پتروشیمی لاله شامل رله های سطح ولتاژ ۱۱ کیلو ولت و رله های سطح ولتاژ ۶ کیلو ولت است. رله های موجود در شبکه مذکور از نوع زیمنس ۷UT و ۷UM می باشد. تست رله های مذکور با دستگاه تست رله […]

تست رله های حفاظتی ایستگاه های تقویت فشار گاز

شرح مختصری بر پروژه: هدف پروژه تست رله های تاسیسات تقویت فشار گاز صفاشهر، فراشبند ۲ و ۳، خاوران، خنج و آباده می باشد. رله های مذکور در سطوح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعیف بوده و دارای تنوع زیادی می باشد. فانکشن های متنوع رله ها شامل فانکشن های حفاظتی ژنراتور، فانکشن های حفاظت […]