بایگانی دسته بندی ها اخبار دانش فنی

بررسی مباحث تخصصی هماهنگی حغاظتی و موتور استارتینگ با متخصصین شرکت pogc

بررسی موضعات فنی تحلیل دینامیکی موتور استارتینگ و هماهنگی حفاظتی با متخصصین شرکت POGC بررسی و در نرم افزار ETAP شبیه شده است. یکی از موضعات فنی, تحلیل چرخش جریان ارت فالت در زمان استفاده از ترانس ZigZag در ترانسهای Ynd می باشد که بخشی از این تحلیل در زیر آمده است. در دیاگرام تکخطی […]

مفاهیم باندینگ(bonding) برای شبکه های مخابراتی،دیتا سنتر مطابق استاندارد TIA-607Bو ITU K-27

هدف اصلی از هم پتانسیل سازی شبکه مخابراتی(Bonding Network) ، دیتا سنتر ها، ….. کاهش انرژی الکترومغناطیسی روی تجهیزات حساس الکترونیکی و انسان ها ناشی فرکانس های پایین و DCو فرکانس های رادیویی پایین می باشد. منشاء این انرژی معمولا ناشی از رعد و برق، خطاهای اتصال کوتاه AC, DC می باشد. همچنین هارمونیک های برق AC ، بعنوان یک منبع […]