بایگانی دسته بندی ها واحد پروژه

واحد تست و راه اندازی

 واحد تست و راه اندازیبا هدف ارائه خدمات ، پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی تجهیزات برق و ابزاردقیق به صنایع مختلف تاسیس و این خدمات را به واحدهای جدیدالتاسیس و همچنین واحدهای در حال بهره برداری که نیاز به بازسازی و یا افزایش ظرفیت داشتند ارائه می نماید. دلیل دیگر امکان فعالیت همزمان در چند پروژه، تعداد […]