تامین SPD های شبکه توزیع الکتریکال فشار متوسط و ضعیف فاز ۱۷- ۱۸ پارس جنوبی

کارفرما: کنسرسیوم فاز ۱۷-۱۸ (شرکتهای IPMI& OIEC)

تاریخ قرارداد: شهریور ۱۳۹۵

 

مشخصات فنی پروژه:

مشخصات فنی پروژه در سطح ولتاژ ۳۳،۱۱،۶٫۶KV ، که از سرج ارسترهای زیمنس استفاده می گردد و در سطح ولتاژ فشار ضعیف ، SPD ها نصب می گردند. بخش قابل توجهی از SPD ها در مسیر تغذیه PLC ها نصب می شوند. انتخاب صحیح و نحوء هماهنگی عایقی از اهمیت بالایی برخودار می باشد. در صورت عدم انتخاب صحیح و عدم نصب مناسب، علاوه براینکه امکان شرایط بهره برداری مناسب تری ایجاد نمی کند،بلکه ممکن است منجر به ایجاد دامنه سرج بزرگتری برای تجهیز مورد حفاظت گردد و در نتیجه ممکن است منجر به سوختن و یا اتصال کوتاه گردد.

 

اثرات سرج:

افزایش روز افزون تجهیزات حساس الکترونیکی، این تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا در معرض خطر میباشند. بنابراین الزامی میباشد از حفاظت های مناسب استفاده گردد. منشاء اضافه ولتاژها در فشار ضعیف که معمولا به چند هزار ولت هم می رسد عموما ناشی از از صاعقه و یا ناشی از کلید زنی میباشد.درصد آمارهای تخریب تجهیزات الکترونیکی ناشی از اضافه ولتاژها براساس گزارش شرکت های بیمه ایی مطابق دیاگرام زیر میباشد.

معیارهای انتخاب:

جهت انتخاب SPD و هماهنگی حفاظتی مدارک و یا موارد زیر باید محاسبه و یا تولید گردند.

  • آنالیز ارزیابی ریسک خطر مطابق استاندارد  IEC 62 305-2
  • مشخصه فنی ولتاژ و جریان تخلیه براساس آنالیز ریسک خطر
  • دسته بندی اضافه ولتاژ مجاز تجهیزات Overvoltage Category
  • آنالیز ارزیابی ریسک خطر مطابق استاندارد  IEC 62 305-2
  • هماهنگی عایقی بین SPD  ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.