تست رله های حفاظتی ایستگاه های تقویت فشار گاز

شرح مختصری بر پروژه:

هدف پروژه تست رله های تاسیسات تقویت فشار گاز صفاشهر، فراشبند ۲ و ۳، خاوران، خنج و آباده می باشد. رله های مذکور در سطوح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعیف بوده و دارای تنوع زیادی می باشد. فانکشن های متنوع رله ها شامل فانکشن های حفاظتی ژنراتور، فانکشن های حفاظت موتور، ref ، فانکشن هی حفاظتی جریانی و ولتاژی و سنکرونایزینگ است  لذا تحلیل عملکرد و تست رله های مذکور نیاز به تخصص ویژه ای دارد. برخی از برند های رله های موجود در این پروژه به شرح زیر است.

 

ABB, SIEMENS, WoodWard, SEG ,VAMP ,THYTRONIC, Microelectrica, Legrand, HAGER, DAIYUN, Mecotron-Entrelec, MOELLER, FRER, CEE

با توجه به حساسیت موجود در شبکه انتقال گاز تست برخی رله های مذکور بدون بی برق نمودن شبکه و در حالت online صورت گرفت که نیاز به دقت و مهارت ویژه ای دارد. مراحل انجام پروژه شامل تحلیل مدار فرمان تابلوها ، بررسی مدار تریپ هر رله ، بررسی پیکره بندی هر رله و در نهایت بررسی تنظیمات هر رله است. در صورت نیاز اصلاح پیکره بندی و تنظیمات رله ها صورت گرفت.


کارفرما: منطقه ۵ عملیات انتقال گاز
زمان شروع قرارداد: تیر ۹۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.