تست رله های پتروشیمی لاله

تست رله های حفاظتی پتروشیمی لاله …


شرح مختصری بر پروژه:
پروژه تست رله های پتروشیمی لاله شامل رله های سطح ولتاژ ۱۱ کیلو ولت و رله های سطح ولتاژ ۶ کیلو ولت است. رله های موجود در شبکه مذکور از نوع زیمنس ۷UT و ۷UM می باشد. تست رله های مذکور با دستگاه تست رله KOCOS صورت گرفت.  همچنین کالیبراسیون کنتورهای و مدارات فرمان اندازه گیری موجود بررسی و اصلاح گردید.


کارفرما: شرکت پتروشیمی لاله
زمان شروع قرارداد: مرداد ۹۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.