تست و راه اندازی پستهای ۶۳/۶ KV ، مراکز انتقال نفت اشتهارد، ابهر،ایده لو، قره چمن

موضوع قرارداد :تست و راه اندازی پستهای ۶۳/۶ KV ، مراکز انتقال نفت اشتهارد، ابهر،ایده لو، قره چمن

 

شرح:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.