خدمات دفتر فنی شرکت فیرمکو در پالایشگاه پنجم

خدمات دفتر فنی برق، تهویه و ابزار دقیق شرکت فیرمکو در پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

 زمان شروع قرداد : ۹۳/۰۷/۷

موضوع قرارداد :

خدمات دفتر فنی برق، تهویه و ابزار دقیق شرکت فیرمکو در پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

شرح مختصری بر پروژه :

  • تحلیل فنی اتفاقات و تهیه گزارش های تحلیلی
  • ارائه ارهکارهای مهندسی
  • مبحث ارتینگ خدمات ابزار دقیق

کارفرما : شرکت مهندسی و نصب فیرمکو

زمان شروع قرارداد : خرداد ماه ۹۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.