طراحی سیستم برق صنعتی پتروشیمی تخت جمشید

انجام خدمات مهندسی و طراحی سیستم برق صنعتی در پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه

موضوع قرارداد : انجام خدمات مهندسی و طراحی سیستم برق صنعتی در پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه

شرح مختصری بر پروژه :

کارفرما : شرکت تبدیل انرژی آسیا

زمان شروع قرارداد : خرداد ماه ۹۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.