بازگشت به منوی تجهیزات

رادها از هسته فولادی با کربن اندک و قابلیت تحمل کشش بالا ساخته شده اند و دارای روکش مس با حداقل ضمانت ۲۵۰ میکرون می باشند.