بازگشت به منوی تجهیزات

این نوع کوپلینگ برای متصل کردن دو راد تمام مسی ویا دو راد استنلس استیل به یکدیگر یه کار میرود .

جنس:فولاد یا برنج