بازگشت به منوی تجهیزات

چکش خور فولادی می تواند از آسیب دیدن راد استنلس استیل و یا راد تمام مس هنگام کوبیدن ممانعت به عمل آید.

جنس:فولاد