بازگشت به منوی تجهیزات

این کلمپ جهت اتصال تسمه مسی با سایزهای مختلف به راد استفاده می شود. این کلمپ مقاومت بالایی در برابر خوردگی و هم چنین قابلیت تحمل استرس مکانیکی بالا را دارد.