بازگشت به منوی تجهیزات

این کلمپ ها جهت اتصال دو کابل موازی به روی یک سازه بکار می رود. استفاده از آلیاژ مسی سبب مقاومت در برابر خوردگی و هم چنین قابلیت تحمل استرس مکانیکی بالا میشود.