بازگشت به منوی تجهیزات

کوپال های برنجی دارای قدرت تحمل استرس مکانیکی بالا می باشد و جهت ایجاد پیوستگی الکتریکی مناسب از آلیاژهای مسی (برنج) ساخته شده اند. این کوپل ها جهت اتصال دو راد رزوه شده به یکدیگر استفاده می شوند.

جنس: برنج