بازگشت به منوی تجهیزات

این کلمپ ها جهت اتصال کابل مسی به راد ویا میلگرد بصورت افقی و یا عمودی بکار می رود.