بازگشت به منوی تجهیزات

سرچکش خوربدون رزوه برای رادهای روکش مسی بدون رزوه مناسب است. نصب سرچکش خوربدون رزوه

از آسیب دیدن راد روکش مسی توسط چکش جلوگیری می کند.

جنس:فولاد