بازگشت به منوی تجهیزات

نوک فولادی بدون رزوه با هدف آسانتر کردن رادهای مسی بدون رزوه به داخل زمین و همچنین جلوگیری از آسیب دیدن راد حین کوبیدن بکار می رود.

جنس:فولاد