طراحی،نصب و راه اندازی برق اضطراری بیمارستان شهید رجایی به ظرفیت ۲X1400KVA

شرح مختصری بر پروژه :  در این پروژه برق اضطراری شبکه موجود به ظرفیت ۱۰۰۰KVA ، از طریق باسبار LV بارهای الکتریکی حیاتی بیمارستان را تغذیه می کند. با افزایش ظرفیت برق اضطراری با اضافه نمودن دو دستگاه دیزل ژنراتور کاترپیلار به ظرفیت ۱۴۰۰KVA ،کل ظرفیت برق اضطراری به مقدار ۳۸۰۰KVA افزایش پیدا نمود.   با توجه به این ظرفیت بالا، طراحی برق اضطراری برای کل شبکه برق بیمارستان در زمان از دست رفتن برق شبکه در نظر گفته شده است. بعبارت دیگر برق اضطراری LV از طریق ترانس و شبکه ۲۰ کیلوولت، کل برق بیمارستان را تامین می نماید. این پروژه شامل سه بخش اصلاح شبکه توزیع فشار ضعیف ومتوسط موجود، ساخت تابلوهای برق فشارضعیف و متوسط، سنکرونایزینگ ژنراتروها، لاجیک نویسی و اصلاح مدار فرمان و در نهایت تست و راه اندازی می باشد. کارفرما : بیمارستان شهید رجایی زمان شروع قرارداد : شهریور ۹۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.